3. temeljni sklepi poročila o pregledu raziskav o dobrobiti istospolnih skupnosti

Društvo psihologov Slovenije (DPS) je pred referendumom objavilo svoje stališče v podporo zakonu, kjer se sklicuje tudi na rezultate znanstvenih raziskav. V Skupini za spodbujanje kritičnega mišljenja so zato podrobneje preučili kar 31 raziskav, na katere se sklicuje Društvo psihologov Slovenije in prišli do sklepa, da jih zaradi nezadostne metodologije ne moremo posplošiti na celotno populacijo, zato so nereprezentativne.

Temeljni sklepi:

1. Velik del študij, ki naj bi dokazovale, da se v razvoju otrok iz istospolnih skupnosti ali družin z mamo in očetom ne pojavljajo statistično pomembne razlike, ni verodostojen za celotno populacijo.

2. Tovrstnih raziskav zato ne moremo in ne smemo uporabiti kot končen in pravilen odgovor na vprašanja o razvoju otrok v istospolnih zvezah.

3. Zatrjevanje v tej smeri, kakor se uporablja v času kampanje pred referendumom, razumemo kot zavajanje ljudi.

Celotno poročilo naše skušpine za spodbujanje kritičnega mišlenja si lahko preberete tukaj: porocilo